Posts by Isadora

Valårsenkät: Så vill riksdagspartierna utveckla viltvården

Posted by on maj 29, 2018 in Nyheter

I september går Sverige till val. Experterna förutspår en tuff valrörelse med fokus på sjukvårds-och integrationsfrågor. Vi valde därför att skifta fokus och ställa tre centrala viltvårdsfrågor till riksdagspartierna. Vilka jaktmetoder bör förbjudas? Hur ska man komma åt den illegala jakten? Och hur bör man göra med det allmänna uppdraget? Det råder enighet om att jaktmetoder som innebär ett stort lidande för djuren bör vara förbjudna. Socialdemokraterna vill dock se lättnader i licenskraven för ljuddämpare och viltkameror. Moderaterna är beredda att öppna upp...

Read More

Djurens ö uppmanar till nationell städtävling

Posted by on maj 15, 2018 in Nyheter

För att komma tillrätta med den tilltagande nedskräpningen vid Skeppsdalaström har Djurens ö startat en städpatrull. Tolv sopsäckar krossat glas, blöjor, bildelar och fimpar har de fått ihop sedan starten för sex månader. Arbetet har gett resultat. Det har inte bara blivit renare på platsen utan även bidragit till ett förändrat beteende – folk har slutat att dumpa sitt skräp där. Nu uppmanar Djurens ö till en nationell städtävling. Ni har startat en städpatrull. Varför har ni gjort det? – Vid Skeppsdalaström där vi under 5 år bedrivit grodräddning och det nu...

Read More

APU tar kampen mot tjuvjakt och miljöbrott i svenska skogar

Posted by on apr 29, 2018 in Nyheter

Stiftelsen Anti Poaching Unit, APU grundades 2007 av två poliser. Målet var att stoppa illegal jakt och miljöförstöring. Elva år efter starten har stiftelsen ett brett nätverk av volontärer och deras insatser tar vid där myndigheternas resurser slutar. De patrullerar skogar och naturområden och polisanmäler tjuvjakt och miljöbrott. De förebygger även att nya brott begås genom att finnas på plats och avskräcka med sin närvaro. Vi fick oss en pratstund med APU´s ordförande Madeleine Parkeborn. Ni arbetar för att förebygga och motverka illegal jakt och...

Read More

Bokrecension: Frans de Waal om människans förmåga att förstå djuren

Posted by on okt 15, 2017 in Nyheter

Vad är det som skiljer människan från djuren – egentligen? Är det vår förmåga att använda verktyg? Vårt språk? Eller vår kapacitet att minnas det förflutna och planera för framtiden? Den moderna människan har alltid varit angelägen om att distansera sig från djuren och framställa sig själv som planetens främsta art. I detta har människans intelligens och känslospektrum länge varit viktiga byggstenar. Men de senaste decenniernas forskning på djurkognition har i allt högre grad ifrågasatt – och i vissa fall även motbevisat – att människan är ensam om...

Read More

Vad händer med djurpolisen?

Posted by on okt 1, 2017 in Nyheter

Poliskåren går på knäna och larmrapporterna om ökad brottslighet avlöser varandra.  Nu har krisen inom polisen fått konsekvenser även för djurskyddet. Regeringen har lagt fram ett lagförslag där djurskyddspolisens arbetsuppuppgifter kraftigt begränsas. Vi vände oss till Pernilla Markström, gruppchef för Stockholms polisens djurskyddsverksamhet för att få klarhet i vad lagförslaget innebär. Det var 2010 som dåvarande Länspolismästaren Carin Götblad tog initiativ till att skapa en central djurskyddsgrupp. Syftet med gruppen var att effektivisera och likrikta arbetet med...

Read More