Oljeskadade fåglar

Oljeutsläpp i den svenska zonen runt Östersjön är många. Kustbevakningen har registrerat mellan 200 – 500 utsläpp per år. Hur många fåglar som drabbats av oljeutsläppen är svårt att beräkna, men uppskattningsvis rör det sig om mellan 10 000 – 100 000 fåglar varje år.

Vanligast är att oljan kommer ut i vattnet p.g.a. olyckor till lands eller sjöss. Många gånger genom okunnighet eller ovarsamhet från de verksamheter som hanterar oljan. De mindre oljeutsläppen, som vanligtvis är de som drabbar sjöfåglarna värst, kommer ofta från operationella utsläpp, exempelvis länsning av maskinrum. I skydd av mörkret och med liten risk att bli upptäckt pumpar fartygen ut oljan rakt ut i vattnet. Det är i dag svårt att göra sig av med oljerester och oljehaltigt avfall i hamnarna, och detta är också en bidragande orsak till oljeutsläpp.

Alfågeln är ett exempel på en art som drabbas hårt av dessa mindre utsläpp. Vid Hoburgs bank utanför Gotland har mer än 20 000 individer hittats skadade varje år.
Vid större utsläpp som ex. då en oljetanker får läckage efter grundstötning är det lättare att lokalisera och samla upp oljan i tid. Sådana olyckor är i svenska vatten mycket ovanliga. De arter som drabbas värst av oljeutsläpp i dag är havslevande fåglar såsom alfåglar, sillgrisslor, lommar och tordmule. Det finns även andra arter som drabbas ex, svanar och änder om utsläpp görs i hamnar eller nära stränder.

Idag är det vanligast att läns-jägmästare eller jaktvårdsföreningar avlivar oljedrabbade fåglar, men trenden börjar vända. Både allmänhet och djurskyddsföreningar uppfattar detta som oetiskt och tycker att tvätt av oljeskadade fåglar, är ett alternativ vi borde lära oss mer om, och använda oss av i de fall det är möjligt.

Det finns i dag många internationella organisationer som har stor erfarenhet av att tvätta oljeskadade fåglar och kunskapen ökar hela tiden. Även i Sverige finns det organisationer som har kunskap, men dokumentation om erfarenheterna har hittills varit begränsad.

 

Hur påverkas djuren av oljan

När olja kommer ut i havet lägger den sig på ytan och dämpar vågorna. Detta gör att ytan ser lugnare ut och effekten blir att sjöfåglarna lockas till att landa på vattenytan, just där oljan finns. Följderna blir värst om ett oljeutsläpp sker på vintern, dels beroende på att många fåglar övervintrar ute till havs, men också på att oljan inte dunstar då det är kallt. Om det är soligt och varmt och utsläppet utgörs av en lättare typ av olja, ex bensin eller diesel avdunstar en del av oljan, men under kyla blir den liggande kvar längre tid på vattnet.

När en fågel får olja på fjädrarna förstörs den fina vattenavstötande strukturen och dun och fjädrar smetas samman, vilket leder till att den isolerande förmågan förstörs. Fågeln kyls snabbt ner och kan drabbas av bl.a. lunginflammation och i värsta fall fryser den ihjäl.

Eftersom fjädrarnas fina struktur också är förstörd får den svårt att behålla flytkraften, vilket kan leda till att den drunknar. Det kan räcka med en mindre oljefläck (stor som enkrona) för att fågeln ska dö. Fågeln försöker få bort oljan från fjädrarna genom att putsa sig och får då i sig oljan. Eftersom oljan är giftig kan det medföra skador på inre organ såsom centrala nervsystemet, lungor och lever och detta i sig är livshotande.

  • Oljans effekt på fåglarnas fjäderdräkt leder till
  • Att de isolerande och vattentäta egenskaperna förstörs
  • Att fåglarna blir nedkylda, är oförmögna att flyta eller flyga
  • Att de inte kan söka, och få i sig mat på grund av deras handikapp
  • När en fågel fått olja på fjädrarna, kommer den förgäves försöka putsa sig ren. Det gör att fågeln får i sig oljan vilket kan leda till  blödningar och sårbildningar i magsäck och matsmältningsorgan, vilket leder till kraftig förlust av matsmältnings- och absorberingsförmåga
  • irritationer och sårbildning i och kring ögonen
  • skador i luftstrupen, (en oljedoftande andedräkt är inte ovanligt)
  • kraftiga och ödesdigra njurskador
  • försvagat immunförsvar, vilket kan leda till svamp- och bakteriesmittor
  • röda blodceller förstörs, vilket kan leda till svår blodbrist

Läs mer om oljeskador på Djurens Ö.