Sagt om viltkliniken

Susanne Axell

Susanne Axell – journalist och programledare för ”Fråga Doktorn” på SVT.

Som djurvän med tron på att alla individer på den här planeten ska ha sin rättmätiga plats, förvånar det mig att Sverige som nation har så lite resurser att hjälpa de vilda djur som drabbats.

Varje djur som kan bli friskt igen och som kan återgå i den naturliga cirkeln, är en oerhörd resurs för oss som bor på jorden och i landet Sverige. Att kommande generationer ska få se en räv leka i skogsbrynet i solnedgången, höra koltrastens sång i gryningen och förstå att skrattmåsens skri är ett tecken på att våren är på väg är det bästa och största vi kan lämna till dem som kommer efter.

Inget är outsinligt på vår jord och kan vi rädda en del av djurlivet, betyder det allt mer för vår egen hälsa. Forsk­ningen pekar på det. Låt oss ta det på allvar!

 

David Couper

David Couper – chefsveterinär på West Hatch,ett av Storbrittaniens största rehabiliteringscenter som drivs av RSPCA.

Det finns många anledningar att dri­va den här verksamheten. Allmänhe­ten måste ha någonstans att ta alla skadade, vilda djur som upphittas. Från ett veterinärt perspektiv är det värdefullt då vi kan öka kunskapen om vilda djurs sjukdomar, som mer och mer sprids till de tama.

Slutli­gen är det ofta mänskliga aktiviteter som ligger bakom djur som skadas av fiskelinor, i trafiken, av skräp m.m. Det berättigar att man försöker att göra något för att hjälpa dem.

 

Dorothy Beeson

Dorothy Beeson, BEM Founder & Trustee – The Swan Sanctuary

Jag stödjer detta arbete fullt ut. Jag vet av personlig erfarenhet vilka positiva effekter något som detta kan ha på skötseln och vården av sjuka individer som annars ofta blir förbisedda av organisationer mer intresserade av ”helheten” i sig.

Jag har också upptäckt att något som detta kan uppmuntra människor i allmänhet att bli mer intresserade av vilda djur och deras levnadsförhål­landen.

 

 

Marianne Ahrne

Marianne Ahrne – författare

”Gentemot djuren är vi alla nazis­ter” skrev Isaac Bashevis Singer. Det var starkt av honom att säga så. Men ”alla” är några för mycket. Det finns också de som är djurens äng­lar. Som viger sina liv åt dem. Varje levande varelse vill överleva, bli frisk igen efter en skada. Men de vilda djuren får oftast klara sig bäst de kan och många som skulle kunnat räddas går under. Hjälp dessa dju­rens änglar att skapa den viltklinik de drömmer om!

Min övertygelse är att det kommer att göra skillnad – inte bara för de däggdjur och fåglar som får livet tillbaka – utan också för oss om vi hjälpt dem en bit på vägen.

 

Jens Holm

Jens Holm – Riksdagsledamot (V)

Jag uppmanar alla att stödja vilt­ kliniken. Den kommer att hjälpa många skadade djur och rehabilite­ra tillbaka dem till ett vilt liv.

Dess­utom kan kliniken fylla en mycket viktig pedagogisk uppgift, där allmänheten kan få lära sig att djur är levande och kännande individer som ska behandlas med respekt.

 

 

 

Håkan Andersson

Håkan Andersson – chef för djurpolisen i Stockholm

Visst vore det bra om man kunde öppna en viltklinik. I min värld finns det två intressen i det här. Det ena är det rent humanitära, det andra är att en del djur börjar bli sällsynta.

Då finns det all anledning att se om man kan göra något vettigt för att bestånden inte ska krympa.

 

 

 

 

 

Annicka Engblom

Annicka Engblom – riksdagsledamot (M)

Många undrar förtvivlat vart man vänder sig när man hittat ett skadat eller övergivet vilt djur. Med en viltklinik kommer möjligheten att finnas att kunna ta hand om dem på ett riktigt och professionellt sätt. Viltkliniken kan också till både allmänhet och beslutsfattare bidra med kunskap om de vilda djurens förutsättningar och levnadsvillkor i vårt samhälle och hur vi på bästa sätt kan bejaka det.

Jag stödjer med hela mitt hjärta Nordisk Viltre­habiliterings arbete med att starta en viltklinik. Jag hoppas att du gör det med.