Press

Media är välkomna att kontakta oss i frågor rörande djurvälfärd och viltrehabilitering.

Ansvarig för pressfrågor

Ordförande Catarina Krång
Tel: 073-642 87 12
E-post: viltrehab@gmail.com

Ansvarig för webbplats & sociala medier

Catarina Krång & Jenni