"Hoten mot biologisk mångfald är många..."

men det största hotet är människors vanföreställning att vi klarar oss utan biologisk mångfald.

Stöd oss

Vi och framförallt de vilda djuren i Sverige behöver allt stöd vi kan få. Det går åt mycket resurser för mat, strö, transport, veterinär, sjukvårdsprodukter, medicin och djurlogi och ditt bidrag är ovärderligt.

Hittat ett djur?

Hittat ett djur i nöd? Läs detta först. Naturen och de vilda djuren uppför sig ofta väldigt annorlunda mot oss människor. Förvissa dig alltid om att upphittade djurungar verkligen är övergivna.

Viltkliniken

Människan delar den här planeten med hundratusentals andra arter. Trots en ofantlig mångfald har de allra flesta vilda djurarter ett begränsat eller inget skydd alls och är utsatta för överhängande och direkta hot.