Fladdermus

Pia Viklund

 

I Sverige finns omkring 18 arter fladdermöss men några av arterna har man endast hittat vid ett fåtal tillfällen. De allra vanligaste fladdermössen är nordisk fladdermus (som förekommer i hela landet, upp till Kirunatrakten), långörad fladdermus, mustaschfladdermus, brandts fladdermus, vattenfladdermus, stor fladdermus, gråskimlig fladdermus och dvärgfladdermus.

I norden spelar vårt kalla klimat en avgörande roll för hur fladdermössen måste bete sig under året. Här följer lite kort vad de gör under olika årstider.

 

Höst

Parning, revirhävdande och flyttning På hösten, innan det drar ihop sig för övervintring, så försöker hanar få tag i honor att para sig med. Detta kan yttra sig i olika parningsritualer som inkluderar flyguppvisningar, patrullsträckor och dofter. Den fladdermus som man här märker av allra mest i våra trakter är nog gråskimlig fladdermus, som med sina hörbara ljud patrullerar städerna hela hösten ända in i december om vädret tillåter.

Jens Rydell

Jens Rydell

Många fladdermöss håller harem, där en hane kontrollerar ett flertal honor, som tex stor fladdermus. Men alla varianter av parningsförhållanden har rapporterats även om stabila parförhållanden är ovanliga. Det skiljer sig förstås också en del olika arter emellan. Även om merparten av parningarna sker på höstkanten innan vintersömnen, så är det många fladdermöss som också utnyttjar de långa vinternätterna till ett tjuvnyp.

Framför allt gäller detta mustaschfladdermöss och Brandts fladdermus, där man flera gånger observerat hanar som vaknat mitt i vintern och då passat på att smyga sig på en sovande hona. För att ta sig till övervintringslokalerna, där också många fladdermöss har sina parningslekar, så kanske de måste flytta en sträcka. Vissa fladdermöss flyttar knappt alls, medan andra drar söderut, ner till kontinenten för att få en länge höst, eller kanske troligare en tidigare vår.

 

Vinter

Övervintring: Eftersom det inte finns några insekter att hitta under vintern måste fladdermössen spara energi genom att övervintra. Och beroende lite på väder (och alltså insektstillgång) och art så ”sover” alla svenska fladdermöss mellan oktober och april, ungefär. För att övervintra letar fladdermössen upp en mörk, fuktig plats (eftersom de är känsliga mot uttorkning) med jämn temperatur som inte helst inte överstiger 5 plusgrader och absolut inte blir kallare än noll. Detta för att kroppsfunktionerna skall kunna hållas igång på ett minimum av energiförbrukning. En sådan här plats brukar vara en grotta eller gruva, kanske en jordkällare eller en vind.

Man kan hitta flera arter fladdermöss övervintrandes sida vid sida, ibland i en och samma klunga. Men ofta så sitter fladdermössen en och en. Då och då vaknar fladdermössen ur dvalan, för att kissa lite, för att flytta sig eller för att som vi berättade förut, para sig. Ett känt fladdermustillhåll är Tabergsgruvan, en annan är Sala silvergruva. Men tilläggas kanske bör att de flesta övervintringsplatserna nog fortfarande är okända för oss.

 

Vår

Fladdermöss parar sig visserligen på hösten/vintern, men själva befruktningen sker inte förrän på våren, efter det att vinterdvalan är över. Det hade ju varit högst olämpligt att föda barn mitt i vintern när det inte finns någon mat att tillgå, och att para sig på våren är det liksom inte tid till. Så fladdermöss har alltså löst det hela med fördröjd implantation. I april, maj efter övervintringen så flyttar fladdermössen till nya bostäder.

De dräktiga honorna flyttar ihop i en yngelkoloni, ofta i sydväggar i hus där det är varmt och skönt. Men håligheter i träd går naturligtvis också bra. Yngelkolonierna kan bli riktigt stora, upp till flera tusen individer. Hanarna dröjer ofta kvar lite i vinterboningarna eller flyttar ut i egna håligheter eller tillsammans med några andra, dock ej tillsammans med honorna.

 

Sommar

I slutet av juni eller i början av juli kommer fladdermusungarna. Oftast föds bara en unge (per år), ibland tvillingar, vilket är vanligare hos vissa arter än andra. I gengäld så blir fladdermöss gamla, och rapporter om 30-40 år gamla fladdermöss är inte ovanliga. Oftast så får små djur många ungar och lever korta liv medan stora djur får få ungar och lever länge. Men inte fladdermöss alltså, de är stora djur i en liten kropp.

När ungarna föds är de ganska hjälplösa, såsom ungar brukar vara, och suger sig fast i moderns ena bröstvårta. När kvällen kommer och honan måste ha mat, så hänger hon upp ungen på väggen och ger sig ut på jakt. I en riktigt stor koloni fladdermöss kan man ju undra hur de hittar rätt unge när de kommer tillbaka i mörkret. Men ett väl utvecklat luktsinne och med läten som bara hona och unge känner igen, så brukar det gå ganska bra. Ifall det skulle behövas så kan mamman också flyga med ungen på magen.

Efter en månad, i början av augusti så börjar ungarna att flyga och strax där efter så ska de försöka fånga insekter själv. De måste lyckas med detta innan hösten för att kunna äta upp sig inför vintern, då de tappar en fjärdedel till en tredjedel av kroppsvikten under dvalan. Det är ganska mycket för en 5-grams fladdermus. Som de flesta barn, så har fladdermössen lite svårt med motoriken och sinnena i början, och det är inte ovanligt att ungarna förirrar sig in i hus.

Skulle man hitta en fladdermus i hängande i ett rum i augusti så är det bara att ta på sig en handske, lyfta ut den och hänga den i ett träd, helst på kvällen. Se annars till att hänga den i skugga och långt ifrån huskatten om det finns en sån. De flesta fladdermöss behöver ytterligare ett år för att bli könsmogna, men vissa arter parar sig redan första hösten. Vill man hitta fladdermöss på våren/sommaren, så ska man leta på vindar, i ihåliga träd, under broar, i kyrktorn och i väggar. Eller så bygger man sig en holk. http://www.bioresurs.uu.se/myller/skog/fladderholk1.htm

Texten är hämtad på Johan Eklöfs hemsida www.fladdermus.net  Johan är doktor i zoomorfologi och expert på de ekolokaliserande fladdermössens syn.

Länkar om fladdermöss:

www.fladdermus.net,  www.batworld.org,  www.batcon.org,  www.bats.org.uk

Om du har hittat en skadad fladdermus, klicka här för att hitta kontaktuppgifter till viltrehabiliterare.