Djurvänliga vintertips

svanpar_vinter_350

När marken blir hård och snön ligger som ett tjockt täcke blir det svårt för många djur att hitta föda. En hjälpande hand i form av stödutfodring kan rädda många liv. Här har vi listat några av våra svenska djur och vilken mat de tycker om och som är bra för dem.

 • Trädgårdsfåglar gillar solrosfrön, hampfrön, viltfågelblandningar, talgbollar och nötter. Tänk på att ta bort gamla talgbollsnät, så att de inte förvandlas till farligt skräp som fåglar och andra djur kan fastna i.
 • Trastar och sidensvansar gillar äpplen, om du skär äpplet i halvor pickar de ut allt fruktkött. Även russin, söta frukter och bär. Är det ett bra rönnbärsår kan man plocka och frysa in. Rönnbär är fyllt med nyttiga c-vitaminer. Trastar äter även viltfågelfrön och uppblött hundtorrfoder om det blir riktigt kallt.
 • Kråkfåglar gillar katt- och hundmat, ost och brödkanter dock inte saltade eller kryddiga matrester. Många upplever att kråkor och skator är jobbiga och att de tar maten för småfåglarna men ett bra sätt att undvika konkurrens mellan arterna är faktiskt att även ge de större fåglarna mat. Och tänk på att alla vilda djur har det tufft på vintern.
 • Hackspettar gillar talgbollar, solrosfröer och jordnötter.
 • Duvor gillar hampfrön, solrosfrön och säd av olika slag. Om vill man lyxa till det finns särskild duvblandning i djuraffären.

radjur_vinter_350

 • Svanar, gäss, gräsänder, sothönor m fl gillar havrekross, vegetabiliskt hönsfoder, kokt pasta, kokt potatis och bröd. (Om du ger dem kokt pasta, tillsätt inte matolja för extra fett då detta kan ge fåglarna oljeskador på fjädrarna.) Fåglarna behöver tillgång till vatten vid utfodring, ge därför fodret i vattenkanten eller direkt i vattnet (annars fastnar maten i munnen).
 • Måsar, trutar och hägrar gillar fisk, gärna hela fiskar som strömming, nors och liknande. Måsar och trutar äter även bröd, kokt pasta, uppblött katt- och hundtorrfoder eller burkmat.
 • Fasaner och rapphöns gillar viltfågelblandningar, vete och havre.
 • Tjäder gillar nästan uteslutande tallbarr, men får under vintrar med mycket snö svårt att hitta grus som är nödvändigt för matsmältningen. Sätt upp ett tak som skydd mot snön, och kamouflera det väl med granris. Detta gynnar även andra skogslevande fåglar.
 • Harar gillar knoppar och bark från vissa lövträd, framförallt från asp och sälg. Det går också bra att tillskottsfodra med hö eller höensilage. Även spannmål och gnagarpellets uppskattas.
 • Rådjur gillar hö med bra näringsvärde. Du kan även ge dem frukt, grönsaker, höensilage och pellets. På Granngården hittar du rådjurspellets. Tänk på var du placerar platsen för utfodring. Rådjuren uppskattar att ha fri sikt runt foderplatsen, så de har en chans att upptäcka eventuella rovdjur.
 • Ekorrar gillar nötter och solrosfrön.

På Granngården finns väldigt bra foderautomater som rymmer stora mängder frön och glöm inte att mata hela vintern. Även när det börjar påminna om vår så är det brist på insekter och annat som våra stannfåglar behöver för att överleva. Det är bra att påbörja utfordringen tidigt på hösten för att fåglarna ska få en chans att lägga på sig ett skyddande hull inför vintern.

Och glöm för allt i världen inte att hålla en god hygien i foderautomaten och på marken. Många sjukdomar, som t ex salmonella, sprids vid fågelmatbordet. Använd därför fågelmatbord/automater där fåglarna inte kan sitta i maten.