Rehabilitering

Varje dag upphittas skadade, vilda djur i stadsnära miljöer. Vid kusterna och till havs hittas oljeskadade och förgiftade sjöfåglar – ett flertal av dem av utrotningshotade arter. Idag lämnas de oftast att dö eller avlivas av jägare. Med en välutrustad viltklinik skulle de istället kunna omhändertas, rehabiliteras och släppas ut till friheten igen.

Viltrehabilitering handlar inte om att gå ut och leta reda på skadade djur i skogen – det handlar om att ta hand om dem som människan ställt till det för; till exempel svanar som behöver tvättas rena vid oljeutsläpp, djur som förgiftats eller igelkottsungar vars mamma blivit överkörd. Det handlar om att ge djuren en andra chans, i ett läge där människan påverkat deras livsvillkor.