Om Nordens Viltrehabilitering

charlie_350

Nordens Viltrehabilitering är en ideell, partipolitiskt obunden förening, vars syfte är att hjälpa och rehabilitera vilda djur i Sverige som skadats, insjuknat eller blivit föräldralösa allt för tidigt. Biologisk mångfald och art-opartiskhet är två grundstenar i vår ideologi.

Till skillnad från många andra länder har Sverige inget statligt organ som ansvarar för rehabiliteringen av vilda djur. Istället bedrivs viltrehabilitering i Sverige helt genom ideella medel och frivilligas insatser. Nordens Viltrehabilitering har sedan starten 1993 kämpat för vilda djurs rätt till vård och rehabilitering.

Vi anser att alla djur har samma rätt till omvårdnad och respekt – oavsett vilken art de tillhör.

I nuläget har Nordens Viltrehabilitering tillstånd att omhänderta tornseglare, fladdermöss, igelkottar, ekorrar och harpaltar. Nordens Viltrehabilitering jobbar inom ett nätverk av viltrehabiliterare runt om i Sverige. Tillsammans hjälps vi åt att vårda och rehabilitera vilda djur som skadats, insjuknat eller blivit föräldralösa.

Nordens Viltrehabilitering bedriver sin verksamhet helt utan statligt eller kommunalt stöd. Därför är vi beroende av våra medlemmars stöd och donationer. Det är tack vare detta stöd som vi kan fortsätta vårt arbete för Sveriges vilda djur. Följ oss gärna på Facebook.