Viltrehabiliterare

Eftersom vi i dagsläget inte har ett viltsjukhus jobbar vi med ett nätverk av viltrehabiliterare som har tillstånd att ta hand om vilda djur. Om ingen av nedanstående viltrehabiliterare finns i närheten av det skadade djuret är du välkommen att kontakta vår ordförande Catarina Krång på 073 -642 87 12 för vidare information och kontaktuppgifter.

OBS – när du hittat ett skadat djur måste du ringa in till oss! Vi har inte möjlighet att kolla av mailen varje dag och när det rör sig om skadade djur är det oerhört viktigt att de får hjälp så snart som möjligt.

 

Stockholm

Värmdö  – Catarina Krång | 073 – 642 87 12
Tillstånd för fladdermöss, ekorre, igelkott och tornseglare. 

Norrtälje –  Suzzie Engström | 076 – 200 43 63 | suzzie6@hotmail.com
Tillstånd för igelkott, ekorre, hare, fladdermöss, tornseglare, finkar, tättingar samt trädgårds- och sångfåglar. Läs mer på Suzzies hemsida. 

Dalarna

Rättvik – Emma & Lars Christer Billbäck | 0730 – 24 68 24 | Hem: 0248 – 504 04
Tillstånd för igelkott samt alla fågelarter utom berguv, lappuggla, havs- och kungsörn. Läs mer på deras hemsida.