Utbildning

Patienterna på viltkliniken vistas där endast den tid det tar för dem att rehabiliteras och med minimal kontakt med människor för att inte stressa dem eller göra dem tama. Men under den tiden kan de fungera som ambassadörer för sin art.

Viltkliniken kommer att kombinera sin kliniska och forskningsbaserade verksamhet med ett besökscenter. Där ska det bland annat finnas utställningar om de vilda djuren, deras livsmiljöer och de hot vilda djur och natur utsätts för.

Dessutom ska övervakningskameror installeras i djurrummen så att besökarna genom virtuella fönster kan följa djurens rehabilitering utan att störa dem. Kliniken ska kunna ta emot skolklasser och andra grupper och på så sätt väcka ett engagemang från tidig ålder.