Viltkliniken

Människan delar den här planeten med hundratusentals andra arter. Trots en ofantlig mångfald har de allra flesta vilda djurarter ett begränsat eller inget skydd alls och är utsatta för överhängande och direkta hot.

Oljekatastrofer, miljöföroreningar, förändrade livsmiljöer och nedskräpning är bara några få exempel på vad som dramatiskt bidrar till att minska den biologiska mångfalden. För att motverka denna biologiska utarmning behövs kunskap, förebyggande arbete och akuta insatser. En viltklinik i Stockholms län skulle där fylla ett stort tomrum.

Nordens Viltrehabilitering vill därför bygga en fullt fungerande och modern viltklinik, där skadade och föräldralösa djur tas omhand och rehabiliteras – för att sedan släppas ut i det vilda.

Vårt mål är att kunna bidra till att stoppa olyckor och lidande innan det har skett och därför står Viltklinikens verksamhet på fyra ben – rehabiliteringforskninginformation och utbildning.