Posts by Isadora

Sverige ett U-land när det kommer till viltpassager

Posted by on Sep 15, 2015 in Nyheter

Varje dag dödas tusentals vilda djur i trafiken. Att bygga djurbroar och djurtunnlar – över och under motorleder – är ett effektivt sätt att säkra viltets rörlighet på. Men medan länder som Tyskland, Nederländerna och Kanada investerat stort på viltpassager har Sverige främst satsat på information och viltstängsel. Sett till Sverige som helhet sker en viltolycka var 15:e minut och det drabbar alla vilda djur – stora som små. Från de minsta grodorna som korsar motorleden på väg till närliggande vattendrag till de största älgarna på jakt efter föda....

Read More