APU tar kampen mot tjuvjakt och miljöbrott i svenska skogar

Posted by on apr 29, 2018 in Nyheter

Stiftelsen Anti Poaching Unit, APU grundades 2007 av två poliser. Målet var att stoppa illegal jakt och miljöförstöring. Elva år efter starten har stiftelsen ett brett nätverk av volontärer och deras insatser tar vid där myndigheternas resurser slutar. De patrullerar skogar och naturområden och polisanmäler tjuvjakt och miljöbrott. De förebygger även att nya brott begås genom att finnas på plats och avskräcka med sin närvaro. Vi fick oss en pratstund med APU´s ordförande Madeleine Parkeborn.

Ni arbetar för att förebygga och motverka illegal jakt och miljöförstöring. Hur bedriver ni ert arbete i praktiken?

– Vi patrullerar regelbundet i den svenska naturen, och vi förebygger genom vår närvaro men även genom att polisanmäla brott. Vi nätverkar lokalt på olika platser I Sverige och tar emot tips från allmänheten som vi försöker följa upp. På många platser i Sverige känner sig människor hotade av lokala tjuvjägare och vågar inte själva anmäla brotten, säger Madeleine Parkeborn.

Varför är har ni lagt ert fokus på just illegal jakt och miljöbrott?

– Olaglig jakt sker i stor omfattning i Sverige. Många gånger motiverad av ett svårförklarligt hat mot vissa rovdjur. Polis och Länsstyrelser saknar resurser att ta tag i detta och det är inte ovanligt att anmälningar inte ens tas upp lokalt. Ibland sker även lokalt vänskaps- och intressejäv där tjänstemän ser mellan fingrarna på vissa brott. Samtidigt sker många andra typer av brott som trafficking av fridlysta växter och ägg, vilka sedan säljs på den svarta marknaden.

Ni har ett brett nätverk av volontärer runt om i landet. Vad har volontärerna för bakgrund?

– Många kommer från försvarsmakten, ordningsmakten eller privat säkerhetsbransch och alla gör detta på sin fritid. Man kan säga att vi fungerar på samma sätt som exempelvis Räddningssällskapet och Missing People – vi vill göra samhällsnytta utan att vara en del en myndighet.

Kan man engagera sig som privatperson i er verksamhet?

– Om man har rätt kvalifikationer kan man bli volontär-ranger. Man utbildas då av oss och efter godkänt prov skriver man på för ett begränsat antal patruller per år.

Kan man engagera sig på något annat sätt?

– Man kan också bidra med sin kompetens och stötta upp i exempelvis insamlingsarbetet.

Kan man skänka ett ekonomiskt bidrag till er verksamhet?

– Gärna! Vi får för närvarande inga anslag alls. Så vår verksamhet bygger helt på frivilliga insatser och donationer. Våra ekonomiska resurser är knappa så donationer är därför mycket viktiga för verksamheten.

Vad används pengarna till?

– De går till utrustning och andra omkostnader för patrulleringen. Ju större ekonomiska medel vi har desto mer nytta kan vi göra!


  • Vill du skänka ett bidrag till insamlingsstiftelsen APU? 
  • Sätt då in ditt bidrag på bankgirot 803–6162.