Insamling av döda fladdermöss för rabieskontroll

Posted by on jul 4, 2012 in Nyheter

Statens Veterninärmedicinska Anstalt (SVA) behöver hjälp med att samla in döda fladdermöss. SVA samlar varje år in döda fladdermöss för att undersöka om de bär på fladdermusrabies. Fladdermusrabies, som sprids med ett särskilt virus, finns i flera länder i Europa. För att övervaka om viruset finns i Sverige och i vilken utsträckning, ber SVA allmänheten skicka in döda fladdermöss till SVA för rabiesundersökning, och sprida denna information vidare.

– Fladdermöss i Europa, särskilt vissa arter, kan bära på ett rabiesvirus kallat European Bat Lyssavirus (EBLV), förklarar Gunilla Hallgren, veterinär och epidemiolog vid SVA.

– I Sverige samlar vi sedan mer än tio år in fladdermöss i ett övervakningsprogram för EBLV. SVA vill gärna att allmänheten skickar in döda fladdermöss man hittar för rabiesundersökning, om de är någorlunda färska och har huvudet kvar.

SVA har tagit fram ett anslag om insamlingen av fladdermöss i pdf-format. Skriv gärna ut och sätt upp anslaget så att fler får veta mer om insamlingen.. På det sättet kan du på ett enkelt sätt bidra till en bättre sjukdomsövervakning.

 

Gör så här

SVA uppmanar alla som hittar döda fladdermöss att sända in dem för rabiesundersökning. Det är dock av största vikt att ALDRIG TA I EN FLADDERMUS UTAN SKYDDSHANDSKAR! Linda gärna in fladdermusen i papper och gärna dessutom i en toapappsrulle som skydd för stötar under transporten. Därefter stoppas den i en tättslutande plastpåse och sänds per post till SVA i ett vadderat kuvert. Märk kuvertet tydligt med texten ”BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B”, skriv också UN 3373 på kuvertet och rita en kvadrat runt. Ange avsändare.

Uppge namn, telefonnummer, när och var fladdermusen påträffades och eventuellt avlivades, samt övriga observationer av intresse. Det är särskilt viktigt att ange om fladdermusen bitit annat djur eller människa.

 

Mer information

Du kan läsa mer om insamlingen på SVA’s hemsida eller genom att ta kontakt med Gunilla Hallgren, veterinär och epidemiolog vid Enhet för sjukdomskontroll och smittskydd. Telefon: 018-67 40 00